Konkurs fotograficzny Geocaching Party 2018

Konkurs fotograficzny Geocaching Party 2018

Czytany 3972 razy
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Zwycięzcy konkursu:

W kategorii "Bliskie spotkania z geocachingiem": Bartłomiej Wilk (bartolomeuszRJS):

 

W kategorii "Na geocachingowym szklaku": Paweł Świercz (Swierszczu1982):

 

Kalendarz

Ponadto na Geocaching Party 2018 uczestnicy głosowali na zdjęcia, które im się najbardziej podobały i spośród których wybraliśmy 13 do kalendarza na 2019 r.

Trzy pierwsze zdjęcia otrzymały największą liczbę punktów, kolejność pozostałych nie odpowiada zebranym głosom. Dodatkowymi kryteriami wyboru była zgodność z tematem geocachingu oraz zgoda autora na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia w kalendarzu. Gratulujemy zwycięzcom, a szczególnie Stanisławowi Wrońskiemu, którego aż trzy zdjęcia cieszyły się dużą popularnością wśród głosujących i będą w kalendarzu.

 

Informacja o konkursie

Zapraszamy do nadsyłania prac. Każdy może dostarczyć do 3 zdjęć w wersji cyfrowej w terminie do 31 lipca 2018 r. Tematyka geocachingowa.

Regulamin

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Geocaching Małopolska.

Uczestnicy
Uczestnikami konkursu są geokeszerzy, którzy nadeślą swoje zdjęcia. W konkursie nie biorą udziału członkowie jury konkursu i ich najbliższa rodzina.

Cele

  • promowanie fotografii jako dziedziny sztuki,
  • popularyzacja wiedzy o geocachingu,
  • rozwijanie i kształtowanie przyjaznych naturze postaw proekologicznych.
Opis
Ocenie będą podlegać zdjęcia nadesłane przez geokeszerów w wersji cyfrowej (w formacie JPG i minimalnej rozdzielczości – 2400 x 1600 px). Nadesłane zdjęcia mają nawiązywać do tematyki geocachingu.

Każdy uczestnik może nadesłać do 3 zdjęć, wraz z krótkim opisem (tytuł zdjęcia, imię, nazwisko i nick autora). W przypadku nadesłania większej liczby prac, organizatorzy wybiorą losowo 3 zdjęcia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Eventu „Geocaching Party 2018” (https://coord.info/GC7DDX9), który odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2018 r. w Nowohuckim Centrum Kultury na al. Jana Pawła II 232. Nadesłane prace będą zaprezentowane na wystawie towarzyszącej Eventowi.

Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

Nagrody
Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów Eventu.

Miejsce i termin nadsyłania prac
Prace należy przesyłać na adres mailowy  . Termin przyjmowania prac konkursowych 31 lipca 2018 r.

Prawa i obowiązki organizatora
  1. Nadesłane zdjęcia zostaną ocenione przez środowisko geokeszerskie oraz profesjonalnego fotografa. Jury przy ocenie będzie brać pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej prezentacji zdjęć, w tym publikacji zdjęć na stronie internetowej www.gcmalopolska.pl oraz profilu Geocaching Małopolska na facebooku (https://www.facebook.com/GCMalopolska/).

 

Skomentuj