Pomiar współrzędnych

Pomiar współrzędnych

Istnieje wiele sposobów pomiaru współrzędnych. Pokażemy tu, jak to zrobić za pomocą oficjalnej aplikacji Geocaching® App. Poniżej jest też kilka wskazówek dotyczących pomiaru (uśrednianie).

1. Otwieramy aplikację i na mapie wybieramy dowolną skrytkę.

2. Stukamy "Nawiguj", a następnie ikonę kompasu.

 

CoordApp1

 

3. Na ekranie kompasu na dole po lewej stronie są pokazane współrzędne naszej lokalizacji. Możemy je po prostu przepisać (lub zrobić zrzut ekranu) albo wykorzystać możliwość utworzenia nowego waypointa.

4. W tym celu wracamy do głównego ekranu skrytki i przewijamy w dół do pozycji "Waypointy".

5. Stukamy "Waypointy".

6. Stukamy plusik, aby dodać nowy waypoint.

 

CoordApp2

 

7. Na ekranie waypointów są podane współrzędne aktualnej pozycji. Stukamy je. Wartości zostaną skopiowane do pól nowego waypointa.

8. Zatwierdzamy dodanie nowego waypointa.

9. Jeśli teraz wejdziemy w waypointy tej skrytki, zobaczymy nasz dodany waypoint.

 

CoordApp3

 

Dokładność pomiaru i uśrednianie

Dobrze podane współrzędne są jednym z najważniejszych czynników świadczących o jakości skrytki.

 

Wskazówki do dobrego pomiaru:

1. Dobrze byłoby, aby GPS lub smartfon miał nad sobą otwartą przestrzeń (warto czasem odsunąć się od muru o metr czy dwa, nawet jeśli skrytki ukryta jest w tym murze).

2. Zwróć uwagę na liczbę wskazującą dokładność pomiaru na urządzeniu. Poczekaj, aż osiągnie wartość minimalną i przestanie się zmieniać.

3. Zapisz współrzędne lub zachowaj jako waypoint.

 

Uśrednianie współrzędnych

Przed wysłaniem skrytki do publikacji wykonaj kilka pomiarów współrzędnych w tym samym miejscu.

1. Zrób pierwszy pomiar.

2. Oddal się od docelowej lokalizacji i przyjdź jeszcze raz z innej strony.

3. Zrób drugi pomiar.

4. Tak samo zrób trzeci pomiar (oddal się i przybliż z innego kierunku).

5. Oblicz średnią z trzech ostatich cyfr współrzędnych N i E.

 

Przykład:

1. pomiar: N50° 03.359' E019° 55.528'

2. pomiar: N50° 03.362' E019° 55.523'

3. pomiar: N50° 03.363' E019° 55.531'

 

Uśredniamy N: (359+362+363)/3=361

Uśredniamy E: (528+523+531)/3=527

Uśrednione współrzędne to: N50° 03.361' E019° 55.527'