Stowarzyszenie Geocaching Małopolska

Stowarzyszenie Geocaching Małopolska zostało zarejestrowane w styczniu 2017 r. Zawiązało się przede wszystkim w celu rozwoju warunków integracji środowiska pasjonatów geocachingu i popularyzowania tej gry w naszym regionie. Zorientowane jest na organizowanie spotkań, imprez turystycznych i rekreacyjnych, wspieranie geocachingowych inicjatyw oraz podejmowanie działań służących środowisku geocacherów i osób, które chciałyby włączyć się do zabawy. Więcej o celach i sposobach ich realizacji znajdziecie w statucie Stowarzyszenia.

Przed nami duże wyzwanie – organizacja kolejnego Geocaching Party zaplanowanego na 6 lipca 2024 r. Są pomysły, jest zapał i są chętni, zatem działamy!

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich, którzy zechcą włączyć się w działalność (ograniczeniem jest wymóg pełnoletniości). W celu przystąpienia do organizacji trzeba wypełnić i przesłać deklarację członkowską, a wcześniej zapoznać się ze statutem.

Jeśli ciekawi cię działalność Stowarzyszenia, jeśli chcesz się więcej dowiedzieć, śledź informacje na tej stronie, sprawdzaj nasz fanpage na facebooku, przychodź na spotkania geocacherów ogłaszane na stronie www.geocaching.com.

Poniżej znajduje się statut Stowarzyszenia oraz deklaracja członkowska w dwóch formatach: MS Word (docx) i OpenOffice (odt).

 

            

 

Składka członkowska wynosi 50 zł rocznie i jest płatna na rachunek Stowarzyszenia Geocaching Małopolska prowadzony przez NEST BANK SA, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 24, nr 43 1870 1045 2083 1070 4562 0001 (uwaga, zmiana od lipca 2021 r.).

 

Zarząd Stowarzyszenia w kadnecji od 2024 roku:

Prezes: Jarosław Kochman (semaprint)
Skarbnik: Jerzy Hołda (holdasy)
Sekretarz: Elżbieta Lesińska (elales)
Członek Zarządu: Tomasz Kieloch (longmen76)

 

 

 

Nie musisz wstępować do Stowarzyszenia, aby wspierać jego działania. Możesz wpłacić dowolną (nie ma dolnej granicy) kwotę na nasze konto bankowe (uwaga, zmiana od lipca 2021 r.): 43 1870 1045 2083 1070 4562 0001 (NEST BANK SA, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 24).

Dlaczego potrzebujemy Twojego wsparcia i warto nam pomóc?

  1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności dochodowej. Polegamy wyłącznie na nieodpłatnej pracy członków (nikt nie pobiera żadnych wynagrodzeń).
  2. Mimo że staramy się opierać na własnych zasobach (koszty telefonów, transportu, materiałów biurowych itp. ponosimy prywatnie), musimy płacić za niektóre usługi (np. domena, bank, księgowość).
  3. Działamy na rzecz całej społeczności geocacherów, ale także naszego szerszego otoczenia i społeczności. Może kiedyś też skorzystasz z czegoś, co robimy.
  4. Będziemy starannie rozliczać wszystkie darowizny i informować na stronie internetowej o ich wykorzystaniu.

 

Pamiętaj! Nic samo się nie dzieje. Jeśli się zbierzemy i będziemy działać wspólnie, możemy stworzyć fajne rzeczy.

Zapraszamy do kontaktu:  , www.facebook.com/GCMalopolska/